1. Jeden z organów ścigania.
2. Kierowane przez Ministra odpowiedzialnego za wyodrębniony dział administracji rządowej.
3. Może być na przykład naturalne lub pozytywne.
4. Najważniejszy akt prawny w naszym kraju.
5. Takie jest prawo międzynarodowe.
6. Świadczy pomoc prawną ale w przeciwieństwie do Adwokata nie może być przedstawicielem w sprawach karnych i karnoskarbowych.
7. Może być Unii Europejskiej albo Europy.
8. Stanu albo Konstytucyjny...
9. W Polsce można je nabyć na przykład przez urodzenie.
10. W dużych miastach nie ma burmistrza a jest….