1. Nakłanianie drugiej osoby do popełnienia czynu zabronionego.
2. Ustanawia się ją dla osoby ubezwłasnowolnionej częściowo.
3. Organ władzy państwowej, którego zadaniem jest wykrywanie i ściganie przestępstw oraz wnoszenie i popieranie aktu oskarżenia przed sądem.
4. Prawnik świadczący pomoc prawną, w szczególności polegającą na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami
5. Prokurator………. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro
6. Jeden z aktów prawa wtórnego UE
7. Działalność gospodarczą trzeba prowadzić tak, żeby nie spotkać w drzwiach
8. Na przykład sprawiedliwości albo walutowy