1. Na przykład państwowe, istnieje Ministerstwo …. Państwowych.
2. Wydaje go sędzia.
3. Waga, miecz i przepaska na oku to ….. Temidy
4. Wzajemna, obustronna, a często jednoczesna realizacja zobowiązań dwóch państw lub organizacji międzynarodowych względem siebie.
5. Inaczej Rzecznik Praw Obywatelskich
6. W Godle umieszczony jest Orzeł w …..
7. Jednostka redakcyjna tekstu prawnego
8. Niezawodowy członek składu orzekającego