1. Dzielą się na zbrodnie i występki.
2. Może być wojskowy, to jedna z kar stosowanych wobec żołnierzy.
3. To prawo jest prawem prywatnym.
4. Prawo karne dzieli się na prawo karne procesowe i …..
5. Prof. Łukasz Szumowski pełni funkcję ….
6. Część prawa wtórnego UE
7. Może je wydawać Prezydent RP, np. atrybucyjne