1. Przestępstwo uporczywego nękania
2. Najważniejszy akt prawny w Polsce
3. Jeden z zawodów prawniczych; wydaje wyroki
4. Podszywanie się pod inną osobę w internecie w celu wyłudzenia informacji
5. Fundusz ..................; pomaga ofiarom przestępstw
6. Jeden z zawodów prawniczych; inaczej rejent
7. Osoba kupująca na prywatny użytek
8. Wiek od którego co do zasady odpowiada się karnie jak dorosły