1. Ustanawia się go na okres nieprzekraczający roku, dla osoby prawnej.
2. Zasiada w nim 100 parlamentarzystów
3. Na przykład Euro lub Złoty
4. W tym języku przekazuje się znane sentencje prawnicze
5. Może być całkowite lub częściowe, ustanawia się opiekę bądź kuratelę
6. Może być Państwa