1. Ten ustrój wymyślono już w starożytnej Grecji.
2. Prawo regulujące przebieg wyborów.
3. Np. Sprawiedliwości
4. Osoba która ukończyła studia prawnicze.
5. Prawo w języku łacińskim
6. Prawnik upoważniony do sporządzania aktów notarialnych
7. Starodawne określenie notariusza.