1. Może być np. polityczny
2. Prawo dotyczące rzeczy.
3. Przysługuje od wyroków sądów I instancji
4. Np. woli, występuje w czynnościach cywilnoprawnych.
5. Zachowanie ……… jest sprzeczne z normą sankcjonowaną.
6. Najwyższy organ kontroli Rzeczpospolitej Polskiej skrót
7. Zbrodnia i ……..